Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập

I. Sơ lượt về phân tích báo cáo tài chính 

Trong thế giới tài chính, hiểu báo cáo tài chính và có thể phân tích chúng là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt. Cho dù bạn là nhà đầu tư, người cho vay hay chuyên gia tài chính, khả năng phân tích và giải thích dữ liệu tài chính có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Mục lục hiện

I.1 Định nghĩa phân tích báo cáo tài chính 

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của một công ty để đánh giá hiệu quả tài chính, sự ổn định và triển vọng của công ty đó. Bằng cách kiểm tra các thành phần chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lợi nhuận…, các nhà phân tích có thể rút ra những hiểu biết có giá trị về khả năng sinh lời, tính thanh khoản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động của công ty.

FSAG01 – Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập

Khoá học dành cho:

 • Kế toán viên và nhà phân tích tài chính tương lai
 • Chủ ngân hàng đầu tư đầy khát vọng
 • Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng
 • Chuyên gia tài chính
 • Sinh viên kế toán tài chính
 • Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
 • Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
 • Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
 • Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont
 • Hiểu được các nguyên tắc lập báo cáo tài chính, hiểu về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, thành thạo thao tác báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
 • Hiểu rõ những công cụ phân tích báo cáo tài chính và công cụ phân tích báo cáo tài chính như phân tích ngang, phân tích dọc và phân tích chi tiết.
 • Hiểu rõ các chỉ số tài chính: bạn sẽ biết cách phân tích khả năng thanh toán, tốc độ thanh toán, vòng quay hàng tồn, khả năng thanh toán lãi vay và mức độ rủi ro của tài chính, cấu trúc tài chính, đánh giá cơ cấu nguồn vốn – tài sản, cấu trúc tài chính cùng khả năng sinh lời.

I.2 Tầm quan trọng của Phân tích Báo cáo Tài chính trong việc Ra Quyết định 

Tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính không nên được phóng đại mà cần sát thực tế. Nó phục vụ như một chiếc la bàn hướng dẫn những người ra quyết định trong các tình huấn khác nhau. 

Cho dù bạn đang đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng, xác định mức độ tín nhiệm hoặc đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược, thì sự hiểu biết vững chắc về phân tích báo cáo tài chính là điều cần thiết. Nó cho phép bạn đánh giá tình hình tài chính của một công ty, xác định xu hướng và đánh giá rủi ro cũng như cơ hội. 

I.3. Tổng quan về Khóa đào tạo Phân tích báo cáo tài chính 

Khóa đào tạo của gitiho được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt trội trong công tác phân tích báo cáo tài chính. Thông qua sự kết hợp giữa học lý thuyết, bài tập thực hành và các ví dụ thực tế, chúng tôi mong muốn cung cấp trải nghiệm học tập toàn diện và hấp dẫn. Các chuyên gia của chúng tôi, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sẽ hướng dẫn bạn vượt qua những kiến thức phức tạp của việc phân tích báo cáo tài chính và giúp bạn phát triển góc nhìn chuyên sâu, bao quát vấn đề. 

Trong suốt khóa học, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề như thực hiện phân tích số liệu, hiểu những hạn chế của phân tích báo cáo tài chính, sử dụng các công cụ và kỹ thuật cũng như kiểm tra các nghiên cứu điển hình để củng cố kiến thức. Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có được sự tự tin và thành thạo để làm việc một cách hiệu quả và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên những hiểu biết sâu sắc thu được từ khoá học. 

Vì vậy, cho dù bạn là sinh viên tài chính muốn nâng cao kỹ năng của mình, một chuyên gia đang tìm cách thăng tiến trong sự nghiệp hay một doanh nhân muốn đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn cho doanh nghiệp, thì khóa đào tạo của chúng tôi về Phân tích báo cáo tài chính đều phù hợp với bạn. 

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các thành phần chính của một bản báo cáo, hướng dẫn các bạn thực hiện phân tích số liệu và thảo luận về những hạn chế cũng như thách thức gặp phải trong phân tích báo cáo tài chính. 

II. Hiểu Phân tích Báo cáo Tài chính 

II.1 Phân tích báo cáo tài chính là gì? 

Phân tích báo cáo tài chính là công việc mang tính khoa học và có chút nghệ thuật bên trong. Thông qua những con số, một chuyên gia tài chính có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty, dựng lên một bức tranh sát với thực tế nhất, hoặc làm sáng tỏ những điểm mù bị khuất lấp. 

Nghiệp vụ này liên quan đến việc đánh giá kỹ lưỡng bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lợi nhuận. Bằng cách phân tích các báo cáo này, các chuyên gia tài chính có thể đánh giá khả năng sinh lời, tính thanh khoản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động của công ty. 

II.2 Các Thành phần Chính của Báo cáo Tài chính 

Để tiến hành phân tích báo cáo tài chính toàn diện, điều quan trọng là phải hiểu các thành phần chính của báo cáo tài chính. Các thành phần này cung cấp hiện trạng cơ bản về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Chúng ta điểm sơ qua như sau: 

1. Bảng cân đối kế toán: cung cấp thông tin tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó tiết lộ tình hình tài chính của công ty, bao gồm các nguồn lực, các khoản nợ và quyền sở hữu của các cổ đông. 

2. Báo cáo thu nhập: Còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, báo cáo thu nhập tóm tắt doanh thu, chi phí, lãi và lỗ của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp đánh giá khả năng sinh lời của công ty bằng cách tiết lộ thu nhập ròng hoặc lỗ ròng. 

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: theo dõi dòng tiền vào và ra của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó phân loại dòng tiền vào các hoạt động điều hành, đầu tư và tài chính, cung cấp thông tin chi tiết về khả năng tạo và quản lý tiền mặt của công ty. 

4. Báo cáo lợi nhuận giữ lại: cho thấy những thay đổi trong lợi nhuận giữ lại của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó phản ánh mức độ ảnh hưởng của thu nhập ròng, cổ tức và các điều chỉnh khác đến thu nhập tích lũy của công ty.

II.3 Chuẩn bị cơ bản cho người mới bắt đầu 

Việc diễn giải một bản báo cáo tài chính có thể khó khăn, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Để giúp quá trình này đơn giản hơn, điều cần thiết là phải hiểu các thuật ngữ phổ biến cũng như tầm quan trọng của chúng, cụ thể: 

1. Giải thích các thuật ngữ và tỷ lệ tài chính thông thường: Làm quen với các thuật ngữ như doanh thu, chi phí, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và các tỷ lệ tài chính khác nhau. Các tỷ lệ này, bao gồm tỷ lệ thanh khoản, tỷ suất sinh lời và tỷ lệ đòn bẩy, cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh khác nhau trong hoạt động tài chính của công ty. 

2. Tầm quan trọng của việc hiểu dữ liệu tài chính: Hiểu dữ liệu tài chính là rất quan trọng để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Nó cho phép bạn đánh giá khả năng sinh lời, tính thanh khoản và khả năng tồn tại lâu dài của công ty. Bằng cách phân tích báo cáo tài chính, bạn có thể xác định các xu hướng, điểm mạnh, điểm yếu và các lĩnh vực tiềm năng cần cải thiện. 

Hãy nhớ rằng, phân tích báo cáo tài chính là cả một nghệ thuật và khoa học. Nó đòi hỏi sự kết hợp của các kỹ năng phân tích, kiến thức ngành và sự hiểu biết sâu sắc về các khái niệm tài chính. 

III. Thực hiện phân tích tỷ số tài chính 

III.1 Các tỷ số tài chính là gì? 

Tỷ số tài chính là các chỉ số định lượng cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động tài chính của công ty và giúp đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Các tỷ lệ này bắt nguồn từ các con số được trình bày trong báo cáo tài chính và cung cấp một cách chuẩn hóa để phân tích và so sánh các công ty trong một ngành hoặc theo thời gian. 

III.2 Tầm quan trọng của việc phân tích tỷ số trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty  

Phân tích tỷ số đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt. Nó cho phép các chuyên gia tài chính đánh giá các khía cạnh khác nhau trong hoạt động và tình hình tài chính của công ty. Bằng cách so sánh các tỷ lệ với điểm chuẩn của ngành hoặc dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích có thể xác định điểm mạnh, điểm yếu và các lĩnh vực tiềm năng. 

III.3 Vài tỉ số tài chính quan trọng 

1. Tỷ lệ thanh khoản: Tỷ lệ thanh khoản đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty và vị thế thanh khoản tổng thể của công ty. Các tỷ lệ thanh khoản chính bao gồm tỷ lệ thanh toán hiện hành và tỷ lệ thanh toán nhanh. Các tỷ lệ này giúp đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty khi đến hạn. 

2. Các tỷ số về khả năng sinh lời: Các tỷ số về khả năng sinh lời đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty liên quan đến doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu. Các tỷ suất sinh lời phổ biến bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng, lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Các tỷ lệ này giúp đánh giá hiệu quả của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận. 

3. Tỷ lệ hiệu quả: Tỷ lệ hiệu quả, còn được gọi là tỷ lệ hoạt động, đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản và nguồn lực của mình để tạo ra doanh thu. Ví dụ về tỷ lệ hiệu quả bao gồm tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho, tỷ lệ quay vòng các khoản phải thu và tỷ lệ quay vòng tài sản cố định. Các tỷ số này giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. 

4. Tỷ lệ đòn bẩy: Tỷ lệ đòn bẩy đánh giá mức nợ của công ty và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn của công ty. Các tỷ lệ này bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ và tỷ lệ thanh toán lãi vay. Tỷ lệ đòn bẩy giúp đánh giá rủi ro tài chính của công ty và khả năng xử lý các nghĩa vụ nợ của công ty. 

IV. Công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính 

IV.1 Tổng quan về các Công cụ và Phần mềm Có sẵn để Phân tích 

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, nhiều công cụ và phần mềm khác nhau đã được phát triển để hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính. Những công cụ này bao gồm từ phần mềm bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Excel, đến phần mềm phân tích tài chính chuyên dụng. Chúng cung cấp các tính năng như nhập dữ liệu, tính toán tỷ lệ, trực quan hóa và lập mô hình tài chính, giúp quá trình phân tích hiệu quả hơn. 

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm công cụ PowerBI do Microsoft phát triển nhằm mục đích gạn lọc và trực quan hoá số liệu. Nó rất mạnh mẽ dễ dùng nhằm mục đích khai phá dữ liệu, bắt dữ liệu lên tiếng. 

IV.2 Lợi ích và Hạn chế của việc Sử dụng Phần mềm Phân tích Tài chính 

Phần mềm phân tích tài chính cung cấp một số lợi ích, chẳng hạn như tự động hóa, độ chính xác và khả năng phân tích nâng cao. Nó cho phép các nhà phân tích xử lý khối lượng dữ liệu lớn, thực hiện các phép tính phức tạp và tạo báo cáo chi tiết.\ 

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế, chẳng hạn như nhu cầu nhập dữ liệu phù hợp, các lỗi tiềm ẩn và tầm quan trọng của việc diễn giải của con người trong việc phân tích báo cáo tài chính. Con người vẫn là yếu tố trọng tâm trong quá trình khai thác, phân tích và đánh giá số liệu. Phần mềm chỉ là công cụ hỗ trợ. 

IV.3 Kỹ Thuật Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 

Để có được những hiểu biết sâu sắc hơn từ các báo cáo tài chính, các nhà phân tích sử dụng các kỹ thuật khác nhau: 

1. Phân tích theo chiều ngang: so sánh dữ liệu tài chính qua nhiều thời kỳ để xác định các xu hướng và thay đổi. Nó giúp đánh giá sự tăng trưởng hay suy giảm của một công ty theo thời gian. 

2. Phân tích theo chiều dọc: còn được gọi là phân tích quy mô chung, so sánh từng mục hàng trong báo cáo tài chính với giá trị cơ sở, thường được biểu thị bằng phần trăm. Kỹ thuật này cho phép dễ dàng so sánh các thành phần khác nhau trong một báo cáo tài chính. 

3. Phân tích quy mô chung: thể hiện từng mục hàng dưới dạng tỷ lệ phần trăm của giá trị cơ sở, thường là tổng tài sản hoặc tổng doanh thu. Kỹ thuật này giúp xác định tầm quan trọng tương đối của từng thành phần trong báo cáo tài chính. 

V. Thực hành phân tích các công ty của Việt Nam 

Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là một bài tập lý thuyết. Nó có ý nghĩa trong thế giới thực và được áp dụng bởi các chuyên gia trong các ngành công nghiệp. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số ví dụ thực tế trong đó phân tích báo cáo tài chính đóng một vai trò quan trọng. 

Ở đây chúng ta sẽ được tiếp xúc với dữ liệu của công ty cổ phần xây dựng vào giao thông Bình Dương, một công ty chuyên về làm dự án. 

Công ty thứ 2 mà chúng ta được tiếp cận là Vinamilk (cty cổ phần sữa Việt Nam), một công ty chuyên về sản xuất và thương mại. 

Hai ví dụ thực tế sẽ giúp học viên có cái nhìn thực tiễn về công việc phân tích báo cáo tài chính này.  

Một ví dụ khác, thông qua phân tích báo cáo tài chính, các nhà phân tích đã xác định tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho của công ty tăng lên một cách nhất quán trong vài năm qua. Điều này cho thấy rằng công ty đã quản lý hiệu quả hàng tồn kho của mình, dẫn đến dòng tiền được cải thiện và giảm chi phí lưu kho. 

Qua những ví dụ thực tế như trên, bạn sẽ học cách giải thích tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho và hiểu ý nghĩa của nó đối với một doanh nghiệp. 

VI. Người Phân tích Báo cáo Tài chính cần khắc phục những điểm mù 

Phân tích báo cáo tài chính, mặc dù có giá trị to lớn, nhưng cũng có những hạn chế và cạm bẫy tiềm ẩn. Điều cần thiết là phải nhận thức được những hạn chế này để tránh đưa ra kết luận sai lầm. 

VI.1 Hiểu được những Hạn chế và Cạm bẫy Tiềm ẩn 

Báo cáo tài chính cung cấp khái quát nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, họ có thể không nắm bắt được bức tranh đầy đủ về hoạt động và hiệu suất của công ty. 

Các yếu tố như tính thời vụ, rủi ro phi tài chính và các khoản mục ngoại bảng có thể không được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính. Điều quan trọng là phải nhận ra những hạn chế này và thận trọng khi chỉ dựa vào dữ liệu tài chính để phân tích. 

VI.2 Các yếu tố cần xem xét khi diễn giải báo cáo tài chính 

Giải thích báo cáo tài chính đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Đó không chỉ là những con số khủng khiếp mà còn xem xét các yếu tố định tính có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty. 

Các yếu tố như năng lực quản lý, xu hướng của ngành, bối cảnh cạnh tranh và môi trường pháp lý cần được tính đến để có được sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty. 

VI.3 Bổ sung phân tích với các yếu tố định tính 

Để giảm thiểu những hạn chế của phân tích báo cáo tài chính, điều cần thiết là bổ sung phân tích định lượng với các yếu tố định tính. Điều này bao gồm tiến hành nghiên cứu ngành, phân tích vị trí chiến lược của công ty, nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô và đánh giá chất lượng quản lý.

Bằng cách nhận ra những hạn chế và bổ sung cho phân tích báo cáo tài chính bằng phân tích định tính, bạn có thể phát triển một đánh giá toàn diện và chính xác hơn về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

VII. Nâng cao kỹ năng trong phân tích báo cáo tài chính 

VII.1 Các khóa học và tài nguyên trực tuyến để học Phân tích báo cáo tài chính 

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, các khóa học và tài nguyên trực tuyến đã trở thành những công cụ vô giá để học tập liên tục. 

Một trong những tài nguyên như vậy là khóa học ” Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập” do GITIHO.COM cung cấp. Khóa học toàn diện này bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến các kỹ thuật nâng cao, cung cấp cho bạn sự hiểu biết toàn diện về phân tích báo cáo tài chính. 

Ngoài ra, các trang web như Investopedia và Coursera cung cấp nhiều khóa học miễn phí và trả phí phục vụ cho các cấp độ kỹ năng và sở thích học tập khác nhau. 

VII.2 Kỹ thuật nâng cao để phân tích báo cáo tài chính phức tạp 

Khi cần nâng cao tay nghề, điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn giải quyết các báo cáo tài chính phức tạp. Những kỹ thuật này vượt xa những điều cơ bản và cho phép bạn rút ra những hiểu biết sâu sắc hơn từ dữ liệu tài chính phức tạp. 

Một kỹ thuật tiên tiến là phân tích xu hướng, bao gồm việc so sánh dữ liệu báo cáo tài chính qua nhiều thời kỳ để xác định các mẫu và xu hướng. Một kỹ thuật khác là phân tích quy mô chung, trong đó các mục báo cáo tài chính được thể hiện dưới dạng phần trăm của giá trị cơ sở để tạo điều kiện so sánh có ý nghĩa. 

Trao dồi thêm các kỹ thuật nâng cao này sẽ level up kỹ năng phân tích của bạn và cho phép bạn phát hiện ra các mẫu và điểm bất thường đang ẩn giấu. 

VII.3 Các chứng chỉ và lợi ích 

Chứng chỉ có thể là minh chứng cho chuyên môn và kinh nghiệm trong phân tích báo cáo tài chính. Trước hết chúng giúp nâng cao uy tín của bạn và mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới. Một số tổ chức nổi tiếng cung cấp các chứng nhận về phân tích báo cáo tài chính ví dụ như CFA vs CFSA. 

Thông qua các chứng chỉ, bạn chứng tỏ với nhà tuyển dụng và khách hàng rằng mình có trình độ cao trong chuyên môn. Ngoài ra, các chứng chỉ thường đi kèm với các cơ hội kết nối với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp. Cũng như giúp bạn có quyền tiếp cận các tài liệu độc quyền, các thông tin tài chính có nhiều lợi thế… Cũng như các kiến thức mới trong lĩnh vực này. 

FSAG01 – Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập

Khoá học dành cho:

 • Kế toán viên và nhà phân tích tài chính tương lai
 • Chủ ngân hàng đầu tư đầy khát vọng
 • Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng
 • Chuyên gia tài chính
 • Sinh viên kế toán tài chính
 • Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
 • Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
 • Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
 • Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont
 • Hiểu được các nguyên tắc lập báo cáo tài chính, hiểu về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, thành thạo thao tác báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
 • Hiểu rõ những công cụ phân tích báo cáo tài chính và công cụ phân tích báo cáo tài chính như phân tích ngang, phân tích dọc và phân tích chi tiết.
 • Hiểu rõ các chỉ số tài chính: bạn sẽ biết cách phân tích khả năng thanh toán, tốc độ thanh toán, vòng quay hàng tồn, khả năng thanh toán lãi vay và mức độ rủi ro của tài chính, cấu trúc tài chính, đánh giá cơ cấu nguồn vốn – tài sản, cấu trúc tài chính cùng khả năng sinh lời.

VIII. Phần kết luận 

Tóm lại, phân tích báo cáo tài chính là một kỹ năng không thể thiếu đối với các cá nhân trong thế giới tài chính. 

Trong khoá Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập có liệt kê các nguyên tắc cơ bản khi làm việc, cũng như một số các kỹ thuật nâng cao và các công cụ hỗ trợ người phân tích. 

Chúng ta đã thấy phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc ra quyết định, cung cấp những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và triển vọng của công ty. 

Cho nên không chỉ có tác dụng đối với người làm trong tổ chức, các chuyên gia. Mà kỹ năng phân tích báo cáo tài chính còn có ích lợi với người đầu tư độc lập. Cụ thể, thông qua những kiến thức đó những cá nhân có thể đánh giá cơ bản được các công ty mà họ muốn đầu tư vào. 

Hãy nhớ rằng, phân tích báo cáo tài chính là cả một nghệ thuật và khoa học. Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật, tư duy phản biện và sự hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh. Vì vậy các bạn nên thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng, đừng tự mãn với thành tựu trước mắt.

Bài viết liên quan